Dịch thấm của phù hay gặp trong:

Dịch thấm của phù hay gặp trong:

A. Xơ gan

B. Ung thư gan

C. Gan tim

D. A và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dịch thấm của phù hay gặp trong:

Bạn đang xem: Dịch thấm của phù hay gặp trong: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP