Điểm chung về hướng tiến công của quân ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953- 1954 và chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975) là gì?

Điểm chung về hướng tiến công của quân ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953- 1954 và chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975) là gì?

A. Tiến công vào những vị trí quan trọng nhưng quân địch yếu.

B. Tiến công vào những nơi có cơ quan đầu não của địch.

C. Tiến công vào những nơi địch khó tiếp viện.

D. Tiến công vào những nơi tập trung lực lượng chính của địch.

Hướng dẫn

– (sgk 12 trang 147): trong đông – xuân 1953 – 1954, Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng đề ra phương hướng chiến lược là: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch”.
– (sgk 12 trang 192-193): Bộ Chính trị Trung ương Đảng chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 do đây là nơi có vị trí chiến lược quan trọng nhưng do nhận định sai hướng tiến công của ta nên địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở.
⇒ Điểm chung về hướng tiến công của quân ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953- 1954 và chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975) là tấn công vào những vị trí quan trọng nhưng địch yếu.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site