Điểm gặp nhau của các đường khớp lambda, chẩm chũm và đỉnh chũm gọi là:

Điểm gặp nhau của các đường khớp lambda, chẩm chũm và đỉnh chũm gọi là:

A. Thóp Bregma

B. Thóp chũm

C. Thóp Lambda

D. Thóp bên trước

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này