Điểm giống nhau cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

Điểm giống nhau cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

A. Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo

B. Quần chúng nhân dân là động lực chủ yếu

C. Xác lập nền cộng hòa

D. Đều là những cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Hướng dẫn

Điểm giống nhau cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là đều là những cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Cả hai cuộc cách mạng đều là sự liên minh giữa quý tộc tư sản hóa và giai cấp tư sản nên nền quân chủ ở Anh và Đức đều không bị xóa bỏ. Đặc biệt là ở Đức, nền quân chủ không những không bị suy yếu mà còn được củng cố vững chắc hơn
Đáp án cần chọn là: D

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:47 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site