Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn (TVGV)?

Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn (TVGV)?

A. TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vàoCty

B. TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thìkhông

C. TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì được

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này