Điểm khác nhau giữa Luật GD 2009 với luật GD 2005 là điều 78 trong luật GD 2009 ghi là “ cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GD. ” Còn trong luật GD 2005 là “ Trường sư phạm” điều này đúng hay sai?

Điểm khác nhau giữa Luật GD 2009 với luật GD 2005 là điều 78 trong luật GD 2009 ghi là “ cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GD. ” Còn trong luật GD 2005 là “ Trường sư phạm” điều này đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site