Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 71 Luật Giáo dục năm 2005: “Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở…………………………………….”

Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 71 Luật Giáo dục năm 2005: “Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở…………………………………….”

A. Giáo dục đại học

B. Giáo dục phổ thông

C. Giáo dục nghề nghiệp

D. Giáo dục mầm non

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site