Điền từ vào chỗ trống? “Chương trình giáo dục phải bảo đảm………………. và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo”

Điền từ vào chỗ trống?

“Chương trình giáo dục phải bảo đảm………………. và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo”

A. tính hiện đại, tính ổn định

B. tính thống nhất, tính thực tiễn

C. tính thực tiễn, tính hợp lý

D. tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính hợp lý

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site