Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Nguyên lý giáo dục là?

Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Nguyên lý giáo dục là?

A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất.

B. Lí luận gắn liền với thực tiễn.

C. Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

D. Cả 3 đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:48 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site