Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó:

Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó:

A. Không có gì ảnh hưởng

B. Tiến trình con sẽ chết theo

C. Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình

D. Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:48 chiều

Đánh giá chủ đề này