Điều kiện cần để trở thành chủtịch HĐTV:

Điều kiện cần để trở thành chủtịch HĐTV:

A. Phải là giám đốc

B. Phải là thành viên góp vốn

C. Phải là thành viên hợp danh

D. 3 câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này