Điều nào của các mục sau đây sẽ không quan trọng để bạn ghi tài liệu hệ thống của bạn?

Điều nào của các mục sau đây sẽ không quan trọng để bạn ghi tài liệu hệ thống của bạn?

A. Các ứng dụng được cài đặt.

B. Vấn đề gì với hệ thống bạn đã có.

C. Bất kỳ bản vá lỗi nào bạn đều có thể áp dụng.

D. Khi đã đăng nhập người sử dụng mỗi ngày

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site