Điều nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về glycogen:

Điều nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về glycogen:

A. Cho màu tím khi tác dụng với iode 

B. Cấu trúc hóa học giống amylopectin 

C. Không có tính khử 

D. Là glucid dự trữ của động vật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Điều nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về glycogen:

Bạn đang xem: Điều nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về glycogen: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP