Điều nào sao đây mà thành viên hợp danh khác với thành viên góp vốn:

Điều nào sao đây mà thành viên hợp danh khác với thành viên góp vốn:

A. Thành viên hợp danh phải là cá nhân

B. Chiu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ công ty

C. Được quyền tham gia quản lý công ty

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site