Điều nào sau đây đúng khi nói về Glycogen:

Điều nào sau đây đúng khi nói về Glycogen:

A. Là glucid dự trữ của thực vật 

B. Là glucid dự trữ của động vật 

C. Glycogen là glucid dự trữ của thực vật và động vật 

D. Có tính khử

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Điều nào sau đây đúng khi nói về Glycogen:

Bạn đang xem: Điều nào sau đây đúng khi nói về Glycogen: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP