Điều nào sau đây đúng khi nói về vàng da:

Điều nào sau đây đúng khi nói về vàng da:

A. Vị trí phát hiện tăng bilirubin huyết đầu tiên trên cơ thể là niêm mạc dưới lưỡi

B. Khó phát hiện vàng củng mạc mắt dưới ánh sáng huỳnh quang

C. Chỉ có thể dự đoán mức độ tăng bilirubin nhờ các xét nghiệm cận lâm sàng

D. Vàng niêm mạc lưỡi chứng tỏ bilirubin huyết thanh ít nhất 3mg%

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Điều nào sau đây đúng khi nói về vàng da:

Bạn đang xem: Điều nào sau đây đúng khi nói về vàng da: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP