Điều trị tím tái nặng(kèm đau ngực,lơ mơ,hôn mê):

Điều trị tím tái nặng(kèm đau ngực,lơ mơ,hôn mê):

A. Bleu methylene 1-2 mg/kg nồng độ 1% đường uống

B. Bleu methylene 1-2 mg/kg nồng độ 5% đường tiêm mạch trong 5-10 phút

C. Không cần điều trị vì chỉ cần theo dõi săn sóc đặt biệt

D. Tím tái điều trị tốt sẽ nhanh chóng biến mất trong vòng 1 giờ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này