Đỉnh của “vòng vai” tương ứng với:

Đỉnh của “vòng vai” tương ứng với:

A. Mỏm cùng vai của xương bả vai

B. Mỏm quạ của xương bả vai

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đỉnh của “vòng vai” tương ứng với:

Bạn đang xem: Đỉnh của “vòng vai” tương ứng với: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!