Độ tan của Porphyrin phụ thuộc vào:

Độ tan của Porphyrin phụ thuộc vào:

A. Nhóm amin thế 

B. Nhóm hydroxyl thế 

C. Nhóm carboxyl thế 

D. Nhóm amino thế

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Độ tan của Porphyrin phụ thuộc vào:

Bạn đang xem: Độ tan của Porphyrin phụ thuộc vào: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP