Doanh nghiệp A có báo cáo về tình hình sử dụng TSCĐ năm N như sau: – TSCĐ đang dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị: 850 triệu – TSCĐ chưa dùng có giá trị 250 triệu – TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý có giá trị 50 triệu -Tổng giá trị TSCĐ hiện có của đoanh nghiệp là: 1.150 triệu Hãy xác định hệ số huy động vốn cố định của doanh nghiệp trong năm N?

Doanh nghiệp A có báo cáo về tình hình sử dụng TSCĐ năm N như sau:

– TSCĐ đang dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị: 850 triệu

– TSCĐ chưa dùng có giá trị 250 triệu

– TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý có giá trị 50 triệu

-Tổng giá trị TSCĐ hiện có của đoanh nghiệp là: 1.150 triệu Hãy xác định hệ số huy động vốn cố định của doanh nghiệp trong năm N?

A. 0,74

B. 0,96

C. 0,78

D. 0,73

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site