Doanh nghiệp B có số liệu như sau: – Doanh thu thuần năm trước 13.500 triệu đồng, năm báo cáo 15.000 triệu đồng – Số vốn lưu động bình quân năm trước 1.500 triệu đồng, năm báo cáo 1.300 triệu đồng Hãy tính số vốn lưu động có khả năng tiết kiệm được năm báo cáo so với năm trước?

Doanh nghiệp B có số liệu như sau:

– Doanh thu thuần năm trước 13.500 triệu đồng, năm báo cáo 15.000 triệu đồng

– Số vốn lưu động bình quân năm trước 1.500 triệu đồng, năm báo cáo 1.300 triệu đồng

Hãy tính số vốn lưu động có khả năng tiết kiệm được năm báo cáo so với năm trước?

A. 366,7 triệu đồng

B. 366,7 triệu đồng

C. 330 triệu đồng

D. 330 triệu đồng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site