Doanh nghiệp B trong năm kế hoạch có số liệu như sau: – Hàng tồn kho: 750 triệu – Khoản phải thu: 130 triệu đồng – Khoản phải trả: 180 triệu đồng Hãy xác định nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch theo phương pháp trực tiếp?

Doanh nghiệp B trong năm kế hoạch có số liệu như sau:

– Hàng tồn kho: 750 triệu

– Khoản phải thu: 130 triệu đồng

– Khoản phải trả: 180 triệu đồng

Hãy xác định nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch theo phương pháp trực tiếp?

A. 700 triệu

B. 1.060 triệu

C. 880 triệu

D. 440 triệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này