Đối  với  các thanh  ghi  địa  chỉ  (trong  CPU),  phát  biểu  nào  sau  đây  là đúng:

Đối  với  các thanh  ghi  địa  chỉ  (trong  CPU),  phát  biểu  nào  sau  đây  là đúng:

A. Có tất cả 2 loại 

B. Có ít nhất 3 loại

C. Có nhiều hơn 4 loại

D. Chỉ có 1 loại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site