Đối với các thanh ghi địa chỉ (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:

Đối với các thanh ghi địa chỉ (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:

A. Bộ đếm chương trình quản lý địa chỉ vùng lệnh

B. Vùng dữ liệu được quản lý bởi thanh ghi con trỏ dữ liệu 

C. Vùng lệnh không cần thanh ghi quản lý

D. Con trỏ ngăn xếp chứa địa chỉ ngăn xếp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site