Đối với cờ carry (CF), phát biểu nào sau đây là đúng:

Đối với cờ carry (CF), phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Được thiết lập khi phép toán có nhớ ra khỏi bit cao nhất

B. Được thiết lập khi phép toán không nhớ ra khỏi bit cao nhất

C. Không được thiết lập khi phép toán có nhớ ra khỏi bit cao nhất

D. Đây là cờ báo tràn đối với số có dấu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site