Đối với cờ overflow (OF), phát biểu nào sau đây là đúng:

Đối với cờ overflow (OF), phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Được thiết lập khi cộng hai số khác dấu cho kết quả âm

B. Được thiết lập khi cộng hai số cùng dấu cho kết quả khác dấu

C. Được thiết lập khi cộng hai số cùng dấu cho kết quả cùng dấu

D. Đây là cờ báo tràn đối với số không dấu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site