Đối với công ty cổ phần, ban kiểm soát phải được thành lập khi:

Đối với công ty cổ phần, ban kiểm soát phải được thành lập khi:

A. Có trên 10 cổ đông là cá nhân

B. Có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty

C. Công ty cổ phần phải luôn có ban kiểm soát

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site