Đối với công ty cổ phần, sau bao lâu thì cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông:

Đối với công ty cổ phần, sau bao lâu thì cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông:

A. Sau 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

B. Sau 5 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

C. Sau 5 năm kể từngày quyết định thành lập công ty

D. Cổ phần ưu đãi biểu quyết không chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:48 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site