Đối với mode địa chỉ dịch chuyển, phát biểu nào sau đây là sai:

Đối với mode địa chỉ dịch chuyển, phát biểu nào sau đây là sai:

A.  Là sự kết hợp: mode gián tiếp qua thanh ghi và mode tức thì

B. Có sự tham gia của mode địa chỉ trực tiếp

C. Địa chỉ toán hạng gồm: nội dung thanh ghi + hằng số

D. Có sự tham gia của mode địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site