Đối với Y học giải phẫu là một môn

Đối với Y học giải phẫu là một môn

A. Cơ sở

B. Lâm sàng

C. Cận lâm sàng

D. Cơ bản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đối với Y học giải phẫu là một môn

Bạn đang xem: Đối với Y học giải phẫu là một môn trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP