Động mạch cánh tay:

Động mạch cánh tay:

A. Chạy dọc từ bờ dưới cơ tròn lớn đến mỏm trâm quay

B. Chạy từ sâu ra nông

C. Chạy từ sâu ra nông

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Động mạch cánh tay:

Bạn đang xem: Động mạch cánh tay: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP