Download Maket chào mừng ngày 20/11 CHỌN LỌC

Download Maket chào mừng ngày 20/11 CHỌN LỌC được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links.

MỤC LỤC

Download Free Mẫu Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

 

9d8ed5_6c8d95c91c3342d1a8e95a4f4ddc0d2c~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Link google drive tải file vector Corel CDR 20-11 dưới từng mẫu

9d8ed5_16cdd8fb0e1f4456bb0fd8ca540c990f~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_4ce3767ac7954fe6b1e18044cee5c98f~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_3ee662394bc843da9dafcde8219002ed~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_98be6ff374754d86a7f386845a868179~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

Tải miễn phí Mẫu Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

Download Free Mẫu Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

 

9d8ed5_8df3c5fe3b5d4daa90a4fe18f7f19bae~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Link google drive tải file vector Corel CDR 20-11 dưới từng mẫu

9d8ed5_3c9c7433076b45d39183677dfd5c12ae~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_26562c4582a54b4399d7f60e5f96b580~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_b57209c0443b4ff3aae07818621a7e0f~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_a825bb569ce144919f25cd82486ca4f7~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

Tải miễn phí Mẫu Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

Download Free Mẫu Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

 

9d8ed5_b61da3fd152f4bf5a0f940815769e7d6~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Link google drive tải file vector Corel CDR 20-11 dưới từng mẫu

9d8ed5_2e06880c22d6458a9a25277db276ae25~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_f6ebcc7d37e94f3787d3ab43d675aa5a~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_ea23dddcea3c4a38a9bb684381098083~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_7ca32d22e9774607a896b8cc30f78145~mv2.jpg

Tải Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vector Corel CDR

Link google drive download Vector CDR 20-11

Tải miễn phí Mẫu Background Phông Nền Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

Download Free Mẫu Báo tường chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

 

9d8ed5_d7540fadbeef4434aad035b54d21b2b3~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Link google drive tải file vector Corel CDR 20-11 dưới từng mẫu

9d8ed5_662ddb0adec345d9bd1d145f785f8c8f~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_5abbfe79d0184dff97819eaaaeaa2ee5~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_dea53436eec74317ba1064c3835bb3ed~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_3295f2ee4c464b76b3af5dc0f8689786~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_33c549fb8b174e3f930ddd40454bbfc5~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_5a416bb9b1e942828079861f945379db~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_18a11a5bb4d64dff8aa073159a513f4d~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

 

 

9d8ed5_7a2575b002144b938074bfe3c56d381c~mv2.jpg

Báo Tường Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download Vector CDR 20-11

Tải miễn phí Mẫu Báo tường Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Vector Corel CDR

Download Free Mẫu poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 PSD Photoshop

 

9d8ed5_3811f216837e4e57bdca34f25ab4954b~mv2.jpg

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Link google drive tải file PSD Photoshop 20-11 dưới từng mẫu

9d8ed5_3418f0cfb6dc47a0ac920ea80df2565f~mv2.jpg

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11

 

 

 

9d8ed5_e6fd16d71ce64f11a0087df85c1c6864~mv2.jpg

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11

 

 

9d8ed5_c25d0433e7ce462a9225823919de40cd~mv2.jpg

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11

 

 

9d8ed5_586561a7fc3a4ff4acde13fa883b9512~mv2.jpg

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11

 

 

9d8ed5_31801d58a34c4e91803891877a741f6a~mv2.jpg

Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Link google drive download PSD Photoshop 20-11

Tải miễn phí Mẫu Poster Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 PSD Photoshop

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Powerpoint về ngày nhà giáo việt nam

<< POWERPOINT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: những truyền thống của người Việt Nam

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Download Maket chào mừng ngày 20/11 CHỌN LỌC

Bạn đang xem: Download Maket chào mừng ngày 20/11 CHỌN LỌC trong chuyên mục: TÀI LIỆU GIÁO VIÊN

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site