Dựa vào cấu trúc, lipid được chia thành:

Dựa vào cấu trúc, lipid được chia thành:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dựa vào cấu trúc, lipid được chia thành:

Bạn đang xem: Dựa vào cấu trúc, lipid được chia thành: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP