Dựa vào đặc điểm, nội dung của quan hệ pháp luật về quyền và nghĩa vụ chủ thể, có thể chia hợp đồng thành.

Dựa vào đặc điểm, nội dung của quan hệ pháp luật về quyền và nghĩa vụ chủ thể, có thể chia hợp đồng thành.

A. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ

B. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù

C. Hợp đồng đại lý và hợp đồng có đền bù

D. Hợp đồng đại lý và hợp đồng đấu giá

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site