Dùng Glucocorticoid điều trị ung thư bạch cầu là dựa vào tác động:

Dùng Glucocorticoid điều trị ung thư bạch cầu là dựa vào tác động:

A. Giảm monocyt

B. Tăng neutrophyl

C. Giảm eosinophil

D. Teo mô lympho

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!