Được chi phối bởi thần kinh nách là:

Được chi phối bởi thần kinh nách là:

A. Cơ gan tay lớn

B. Cơ gan tay bé

C. Cơ sấp tròn

D. Cơ tròn lớn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Được chi phối bởi thần kinh nách là:

Bạn đang xem: Được chi phối bởi thần kinh nách là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP