Đường dẫn nào sau đây có chứa hệ thống tập tin người dùng cấu hình mặc định và thư mục?

Đường dẫn nào sau đây có chứa hệ thống tập tin người dùng cấu hình mặc định và thư mục?

A. /usr/local/bin

B. /etc/user.conf

C. /etc/skel

D. /usr/config 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site