Đường xâm nhập viêm lao quan trọng nhất và thường gặp:

Đường xâm nhập viêm lao quan trọng nhất và thường gặp:

A. Đường tiêu hóa

B. Đường hô hấp

C. Kết mạc

D. Đường niệu dục

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này