Enzym nào được dùng để chẩn đoán bệnh Gut:

Enzym nào được dùng để chẩn đoán bệnh Gut:

A. Urê

B. Creatinin

C. Acid uric

D. Glucose

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này