Enzym nào được dùng để chẩn đoán viên  gan siêu vi cấp:

Enzym nào được dùng để chẩn đoán viên  gan siêu vi cấp:

A. GOT

B. GPT

C. Urê

D. Creatinin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này