Enzym nào xúc tác phản ứng sau:

Enzym nào xúc tác phản ứng sau:

A. Asp dehydrogenase

B. Asp decarboxylase

C. Asp reductase

D. Asp transcarbamylase

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Enzym nào xúc tác phản ứng sau:

Bạn đang xem: Enzym nào xúc tác phản ứng sau: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP