for (int i = 0; i < 2; i++) { for (int j = 0; j < 3; j++) { if (i == j) { continue; } System.out.println(“i = ” + i + “j = ” + j); } } Cho đoạn mã sau. Dòng nào sẽ là một trong số các kết quả được in ra?

for (int i = 0; i < 2; i++) {

for (int j = 0; j < 3; j++) {

if (i == j) {

continue;

}

System.out.println(“i = ” + i + “j = ” + j);

}

}

Cho đoạn mã sau. Dòng nào sẽ là một trong số các kết quả được in ra?

A.  i = 0 j = 0

B.  i = 2 j = 1

C.  i = 0 j = 2

D. i = 1 j = 1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site