Giải bài tập Hóa 11

Giải bài tập Hóa học lớp 11 Giải bài tập Hóa học lớp 11Chương 1: Sự điện li Giải bài tập trang 7 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li Giải bài tập trang 10 SGK Hóa học lớp 11: Axit, bazơ và muối Giải bài tập trang 14 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước - pH - chất chỉ thị axit - bazơ Giải bài tập trang 20 SGK Hóa học lớp 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Giải bài tập trang 24 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 1 Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1 Chương 2: Nitơ - Photpho Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa học lớp 11: Amoniac và muối amoni Giải bài tập trang 45 SGK Hóa học lớp 11: Axit nitric và muối nitrat Giải bài tập trang 49, 50 SGK Hóa học lớp 11: Photpho Giải bài tập trang 53, 54 SGK Hóa học lớp 11: Axit photphoric và muối photphat Giải bài tập trang 58 SGK Hóa học lớp 11: Phân bón hóa học Giải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng Giải bài tập trang 63 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 2 Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho Chương 3: Cacbon - Silic Giải bài tập trang 70 SGK Hóa học lớp 11: Cacbon Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon Giải bài tập trang 79 SGK Hóa học lớp 11: Silic và hợp chất của silic Giải bài tập trang 83 SGK Hóa học lớp 11: Công nghiệp Silicat Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ Giải bài tập trang 91 SGK Hóa học lớp 11: Mở đầu về hóa học hữu cơ Giải bài tập trang 95 SGK Hóa học lớp 11: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Giải bài tập trang 101 SGK Hóa học lớp 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Giải bài tập trang 105 SGK Hóa học lớp 11: Phản ứng hữu cơ Giải bài tập trang 107, 108 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo Chương 5 : Hiđrocacbon no Giải bài tập trang 115, 116 SGK Hóa học lớp 11: Ankan Giải bài tập trang 120, 121 SGK Hóa học lớp 11: Xicloankan Giải bài tập trang 123 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankan và xicloankan Giải bài tập trang 124 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành số 3 Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan Chương 6 : Hiđrocacbon không no Giải bài tập trang 132 SGK Hóa học lớp 11: Anken Giải bài tập trang 135, 136 SGK Hóa học lớp 11: Ankađien Giải bài tập trang 137, 138 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Anken và ankađien Giải bài tập trang 145 SGK Hóa học lớp 11: Ankin Giải bài tập trang 147 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankin Giải bài tập trang 149 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon Giải bài tập trang 159, 160, 161 SGK Hóa học lớp 11: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Giải bài tập trang 162 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hiđrocacbon thơm Giải bài tập trang 169 SGK Hóa học lớp 11: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên Giải bài tập trang 172 SGK Hóa học lớp 11: Hệ thống hóa về hiđrocacbon Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol Giải bài tập trang 177 SGK Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Giải bài tập trang 186, 187 SGK Hóa học lớp 11: Ancol Giải bài tập trang 193 SGK Hóa học lớp 11: Phenol Giải bài tập trang 195 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol Giải bài tập trang 196 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Giải bài tập trang 203, 204 SGK Hóa học lớp 11: Anđehit - Xeton Giải bài tập trang 212, 213 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Giải bài tập trang 216 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 6 Tính chất của anđehit và axit cacboxylic Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học lớp 11 trọn bộ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
62,650
Bài viết
64,035
Thành viên
67,168
Thành viên mới nhất
Ninhgiang
Top