Giải bài tập Lịch sử 7

Giải bài tập Lịch sử 7 Giải bài tập Lịch sử 7 Sách giáo khoa Ngoài Soạn văn 7 và Giải Toán 7, Giải bài tập Lịch sử lớp 7 sẽ giới thiệu những hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập sách Lịch sử lớp 7, những lời giải hay, cách trả lời ngắn gọn, chi tiết, đủ ý giúp học sinh nắm kiến thức chương trình Lịch sử lớp 7 được chắc chắn và nhớ lâu nhất. PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV) Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI) Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV) Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7 CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII Bài 25. Phong trào Tây Sơn Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
64,301
Bài viết
65,687
Thành viên
67,223
Thành viên mới nhất
huongly120

Thành viên Online

Top