Giải bài tập Sinh học 11

Giải bài tập Sinh học 11 Giải bài tập Sinh học 11Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng Giải bài tập trang 11 SGK Sinh học lớp 11: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ Giải bài tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11: Vận chuyển các chất trong cây Giải bài tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát hơi nước Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng Giải bài tập trang 27, 31 SGK Sinh học lớp 11: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật Giải bài tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam Giải bài tập trang 47 SGK Sinh học lớp 11: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp và năng suất cây trồng Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật Giải bài tập trang 66 SGK Sinh học lớp 11: Tiêu hóa ở động vật Giải bài tập trang 70 SGK Sinh học lớp 11: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) Giải bài tập trang 75, 76 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở động vật Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu Giải bài tập trang 85 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu (tiếp theo) Giải bài tập trang 90 SGK Sinh học lớp 11: Cân bằng nội môi Chương 2: Cảm ứng Giải bài tập trang 101 SGK Sinh học lớp 11: Hướng động Giải bài tập trang 104 SGK Sinh học lớp 11: Ứng động Giải bài tập trang 110 SGK Sinh học lớp 11: Cảm ứng ở động vật Giải bài tập trang 113 SGK Sinh học lớp 11: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) Giải bài tập trang 116 SGK Sinh học lớp 11: Điện thế nghỉ Giải bài tập trang 120 SGK Sinh học lớp 11: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh Giải bài tập trang 126 SGK Sinh học lớp 11: Tập tính của động vật Giải bài tập trang 132 SGK Sinh học lớp 11: Tập tính của động vật (tiếp theo) Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển Giải bài tập trang 138 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng ở thực vật Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa Giải bài tập trang 151 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật Giải bài tập trang 154 SGK Sinh học lớp 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Giải bài tập trang 157 SGK Sinh học lớp 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Chương 4: Sinh sản Giải bài tập trang 162 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở thực vật Giải bài tập trang 166 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật Giải bài tập trang 174 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở động vật Giải bài tập trang 178 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản hữu tính ở động vật Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Sinh học 11 trọn bộ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
70,734
Bài viết
72,120
Thành viên
67,264
Thành viên mới nhất
Dung131089
Top