Giải bài tập Sinh học 12

Giải bài tập Sinh 12 Giải bài tập Sinh học 12Phần 5: Di truyền học Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dịGiải Sinh 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNGiải Sinh 12 bài 2: Phiên mã và dịch mãGiải Sinh 12 bài 3: Điều hòa hoạt động genGiải Sinh 12 bài 4: Đột biến genGiải Sinh 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểGiải Sinh 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyềnGiải Sinh 12 bài 8: Quy luật Menđen - Quy luật phân liGiải Sinh 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lậpGiải Sinh 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của genGiải Sinh 12 bài 11: Liên kết gen và hoán vị genGiải Sinh 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhânGiải Sinh 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của genGiải Sinh 12: Ôn tập cơ chế di truyền và biến dịGiải Sinh 12: Ôn tập chương 2 Chương 3: Di truyền học quần thểGiải Sinh 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thểGiải Sinh 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) Chương 4: Ứng dụng di truyền họcGiải Sinh 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợpGiải Sinh 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàoGiải Sinh 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen Chương 5: Di truyền học ngườiGiải Sinh 12 bài 21: Di truyền y họcGiải Sinh 12 bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền họcGiải Sinh 12 bài 23: Ôn tập phần di truyền học Phần 6: Tiến hóa Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóaGiải Sinh 12 bài 24: Các bằng chứng tiến hóaGiải Sinh 12 bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết ĐacuynGiải Sinh 12 bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đạiGiải Sinh 12 bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghiGiải Sinh 12 bài 28: LoàiGiải Sinh 12 bài 29: Quá trình hình thành loàiGiải Sinh 12 bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)Giải Sinh 12 bài 31: Tiến hóa lớn Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtGiải Sinh 12 bài 32: Nguồn gốc sự sốngGiải Sinh 12 bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtGiải Sinh 12 bài 34: Sự phát sinh loài người Phần 7: Sinh thái học Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vậtGiải Sinh 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh tháiGiải Sinh 12 bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểGiải Sinh 12 bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtGiải Sinh 12 bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)Giải Sinh 12 bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Chương 2: Quần xã sinh vậtGiải Sinh 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xãGiải Sinh 12 bài 41: Diễn thế sinh thái Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trườngGiải Sinh 12 bài 42: Hệ sinh tháiGiải Sinh 12 bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh tháiGiải Sinh 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnGiải Sinh 12 bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh tháiGiải Sinh 12 bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh học
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
62,648
Bài viết
64,033
Thành viên
67,162
Thành viên mới nhất
Nhị Hà 123
Top