Giải Hóa 10

Giải Hóa 10 - Giải bài tập Hoá 10 Giải Hoá 10Giải Hoá 10 Chương 1Giải Hoá 10 Chương 2Giải Hoá 10 Chương 3Giải Hoá 10 Chương 4Giải Hoá 10 Chương 5Giải Hoá 10 Chương 6Giải Hoá 10 Chương 7Giải Hoá 10 Chương 1 Nguyên tử Hóa 10 bài 1 trang 9: Thành phần nguyên tửHóa 10 bài 2 trang 13, 14: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vịHóa 10 bài 3 trang 18 SGK Hóa học lớp 10 Luyện tập: Thành phần nguyên tửHóa 10 bài 4 trang 22: Cấu tạo vỏ nguyên tửHóa 10 bài 5 trang 27, 28: Cấu hình electron của nguyên tửHóa 10 bài 6 trang 30: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tửGiải Hoá 10 Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn Hóa 10 bài 7 trang 35: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcHóa 10 bài 8 trang 41: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcHóa 10 bài 9 trang 47, 48: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànHóa 10 bài 10 trang 51: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcHóa 10 bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa họcGiải Hoá 10 Chương 3 Liên kết hóa học Hóa 10 bài 12 trang 59, 60: Liên kết ion - Tinh thể ionHóa 10 bài 13 trang 64: Liên kết cộng hóa trịHóa 10 bài 14 trang 70, 71: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửHóa 10 bài 15 trang 74: Hóa trị và số oxi hóaHóa 10 bài 16 trang 76: Luyện tập - Liên kết hóa họcGiải Hoá 10 Chương 4 Phản ứng oxi hóa - khử Hóa 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khửHóa 10 bài 18 trang 86: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơHóa 10 bài 19 trang 88, 89, 90: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khửHóa 10 bài 20 trang 92: Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khửGiải Hoá 10 Chương 5 Nhóm Halogen Hóa 10 bài 21 trang 96: Khái quát về nhóm halogenHóa 10 bài 22 trang 101: CloHóa 10 bài 23 trang 106: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối cloruaHóa 10 bài 24 trang 108: Sơ lược về hợp chất có oxi của cloHóa 10 bài 25 trang 113, 114: Flo - Brom - IotHóa 10 bài 26 trang 118, 119: Luyện tập nhóm halogenHóa 10 bài 27 trang 120: Bài thực hành số 2 Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của cloHóa 10 bài 28 trang 120: Bài thực hành số 3 Tính chất hóa học của brom và iotGiải Hoá 10 Chương 6 Oxi - Lưu huỳnh Hóa 10 bài 29 trang 127, 128: Oxi - OzonHóa 10 bài 30 trang 132: Lưu huỳnhHóa 10 bài 31 trang 133: Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnhHóa 10 bài 32 trang 138, 139: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxitHóa 10 bài 33 trang 143: Axit sunfuric - Muối sunfatHóa 10 bài 34 trang 146, 147: Luyện tập Oxi và lưu huỳnhHóa 10 bài 35 trang 148: Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnhGiải Hoá 10 Chương 7 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Hóa 10 bài 36 trang 153, 154: Tốc độ phản ứng hóa họcHóa 10 bài 37 trang 155: Bài thực hành số 6 Tốc độ phản ứng hóa họcHóa 10 bài 38 trang 162, 163: Cân bằng hóa họcHóa 10 bài 39 trang 166, 167: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Ngoài Giải Toán 10 và Soạn văn 10, VnDoc còn hướng dẫn bạn Giải Hoá 10 sách giáo khoa và sách bài tập. Mời các bạn tham khảo
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
63,886
Bài viết
65,272
Thành viên
67,223
Thành viên mới nhất
huongly120

Thành viên Online

Top