Giải Toán 6

Giải bài tập Toán 6 Chọn bộ sách Toán lớp 6 bạn quan tâm:Toán lớp 6 Kết nối tri thứcToán lớp 6 Cánh DiềuToán lớp 6 Chân Trời Sáng TạoToán lớp 61. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống2. Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo3. Toán lớp 6 Cánh Diều1. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊNBài 1: Tập hợpBài 2: Cách ghi số tự nhiênBài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiênBài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiênBài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiênBài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiênToán lớp 6 Luyện tập chung trang 20, 21Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tínhToán lớp 6 Luyện tập chung trang 27Toán lớp 6 Bài tập cuối chương I CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊNBài 8: Quan hệ chia hết và tính chấtBài 9: Dấu hiệu chia hếtBài 10: Số nguyên tốToán lớp 6 trang 43 Luyện tập chungBài 11: Ước chung, Ước chung lớn nhấtBài 12: Bội chung, bội chung nhỏ nhấtToán lớp 6 trang 54, 55 Luyện tập chungToán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊNBài 13: Tập hợp các số nguyênBài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyênBài 15: Quy tắc dấu ngoặcToán lớp 6 trang 69 Luyện tập chungBài 16: Phép nhân số nguyênBài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyênToán lớp 6 trang 75 Luyện tập chungToán lớp 6 trang 76 Bài tập cuối chương 3 CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄNBài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đềuBài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cânBài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã họcToán lớp 6 trang 95, 96 Luyện tập chungToán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊNBài 21: Hình có trục đối xứngBài 22: Hình có tâm đối xứng Kết nối tri thứcToán lớp 6 trang 108, 109 Luyện tập chung CHƯƠNG VI. PHÂN SỐBài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhauBài 24: So sánh phân số. Hỗn số dươngLuyện tập chung trang 13Bài 25 Phép cộng và phép trừ phân sốBài 26 Phép nhân và phép chia phân sốBài 27 Hai bài toán về phân sốToán lớp 6 Luyện tập chung trang 25, 26Toán lớp 6 trang 27 Bài tập cuối chương 6 CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂNBài 28: Số thập phânBài 29 Tính toán với số thập phânBài 30 Làm tròn và ước lượngBài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trămLuyện tập chung trang 41Bài tập cuối chương 7 trang 42 CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢNBài 32 Điểm và đường thẳngBài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. TiaBài 34 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳngBài 35 Trung điểm của đoạn thẳngLuyện tập chung trang 57Bài 36 GócBài 37 Số đo GócLuyện tập chung trang 65, 66Bài tập cuối chương 8 CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC XUẤT THỰC NGHIỆMBài 38 Dữ liệu và thu thập dữ liệu Kết nối tri thứcBài 39 Bảng thống kê và biểu đồ tranhBài 40 Biểu đồ cột Kết nối tri thứcBài 41 Biểu đồ cột kép Kết nối tri thứcLuyện tập chung trang 87, 88Bài 42 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệmBài 43 Xác suất thực nghiệmLuyện tập chung trang 97Toán lớp 6 trang 98 Bài tập cuối chương 92. Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊNBài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiênBài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiênBài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiênBài 5: Thứ tự thực hiện các phép tínhBài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổngBài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Bài 9: Ước và bộiBài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tốBài 11 Hoạt động thực hành và trải nghiệmBài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhấtBài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhấtBài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệmToán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊNBài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyênBài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyênBài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyênBài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyênBài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệmToán lớp 6 trang 73 Bài tập cuối chương 2 CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄNBài 1: Hình vuông Tam giác đều Lục giác đềuBài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cânBài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễnToán lớp 6 trang 92 Hoạt động thực hành và trải nghiệmToán lớp 6 trang 93 Bài tập cuối chương 3 CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊBài 1: Thu thập và phân loại dữ liệuBài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảngBài 3: Biểu đồ tranhBài 4: Biểu đồ cột - Biểu đồ cột képToán lớp 6 trang 118, 119 Hoạt động thực hành và trải nghiệm CHƯƠNG 5. PHÂN SỐBài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyênBài 2: Tính chất cơ bản của phân sốBài 3: So sánh phân sốBài 4: Phép cộng và phép trừ phân sốBài 5: Phép nhân và phép chia phân sốBài 6: Giá trị phân số của một số CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂNBài 1: Số thập phânBài 2: Các phép tính với số thập phânBài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quảBài 4: Tỉ số và tỉ số phần trămBài 5: Bài toán về tỉ số phần trămBài tập cuối chương 6 CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1: Hình có trục đối xứngBài 2: Hình có tâm đối xứngBài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG VÀ CÁC HÌNH CƠ BẢNBài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàngBài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. TiaBài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳngBài 5: Trung điểm của đoạn thẳngBài 6: GócBài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệtToán lớp 6 trang 96 Bài tập cuối chương 8 CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤTBài 1: Phép thử nghiệm - Sự kiệnBài 2: Xác suất thực nghiệm3. Toán lớp 6 Cánh Diều CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊNToán lớp 6 bài 1 Tập hợpToán lớp 6 bài 2 Tập hợp các số tự nhiênToán lớp 6 bài 3 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiênToán lớp 6 bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiênToán lớp 6 bài 5 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiênToán lớp 6 bài 6 Thứ tự thực hiện các phép tínhToán lớp 6 bài 7 Quan hệ chia hết. Tính chất chia hếtToán lớp 6 bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Toán lớp 6 bài 9 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Toán lớp 6 bài 10 Số nguyên tố. Hợp sốToán lớp 6 bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tốToán lớp 6 bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhấtToán lớp 6 bài 13 Bội chung và bội chung nhỏ nhấtToán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊNToán lớp 6 bài 1 Số nguyên âmToán lớp 6 bài 2 Tập hợp các số nguyênToán lớp 6 bài 3 Phép cộng các số nguyênToán lớp 6 bài 4 Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặcToán lớp 6 bài 5 Phép nhân các số nguyênToán lớp 6 bài 6 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyênToán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANToán lớp 6 Tam giác đều, hình vuông, lục giác đềuToán lớp 6 Hình chữ nhật - Hình thoiToán lớp 6 Hình bình hànhToán lớp 6 bài 4 Hình thang cânToán lớp 6 bài 5 Hình có trục đối xứngToán lớp 6 bài 6 Hình có tâm đối xứng CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤTBài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệuBài 2: Biểu đồ cột képBài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnBài 4: Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giảnBài tập cuối chương 4 CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂNBài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyênBài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dươngBài 3: Phép cộng. Phép trừ phân sốBài 4: Phép nhân, phép chia phân sốBài 5: Số thập phânBài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phânBài 7: Phép nhân, phép chia số thập phânBài 8: Ước lượng và làm tròn sốBài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trămBài 10: Hai bài toán về phân sốBài tập cuối chương 5 CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNGBài 1: Điểm. Đường thẳngBài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song songBài 3: Đoạn thẳng Cánh DiềuBài 4: TiaBài 5: GócBài tập cuối chương 6 Ngoài Soạn văn 6 sách mới, Giải bài tập Toán lớp 6 của 3 bộ sách mới là lời giải hay cho bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập lớp 6 môn Toán, nó giống như một cuốn sách giải Toán lớp 6 hay sẽ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức, biết được những cách giải Toán 6 hay, học tập được chắc chắn và giỏi hơn từng ngày.
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
73,959
Bài viết
75,914
Thành viên
67,416
Thành viên mới nhất
nguy_enngochan

Thành viên Online

Top