Giải VBT Sinh 9

Giải Vở BT Sinh Học 9 Giải VBT Sinh 9 Di Truyền và Biến DịGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 1: Các thí nghiệm của MenđenGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 2: Nhiễm sắc thểGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 3: ADN và GenGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 4: Biến dịGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 5: Di truyền học ngườiGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 6: Ứng dụng di truyềnSinh Vật và Môi TrườngGiải vở bài tập sinh học 9 Chương 1: Sinh vật và môi trườngGiải vở bài tập sinh 9 Chương 2: Hệ sinh tháiGiải vở bài tập sinh 9 Chương 3: Con người. Dân số và môi trườngGiải vở bài tập sinh 9 chương 4Di Truyền và Biến Dị Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen Giải VBT Sinh 9 bài 1: Menđen và di truyền học Giải VBT Sinh 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng Giải VBT Sinh 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) Giải VBT Sinh 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng Giải VBT Sinh 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Giải VBT Sinh 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại Giải VBT Sinh 9 bài 7: Bài tập chương I Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể Giải VBT Sinh 9 bài 8: Nhiễm sắc thể Giải VBT Sinh 9 bài 9: Nguyên phân Giải VBT Sinh 9 bài 10: Giảm phân Giải VBT Sinh 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Giải VBT Sinh 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính Giải VBT Sinh 9 bài 13: Di truyền liên kết Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 3: ADN và Gen Giải VBT Sinh 9 bài 15: AND Giải VBT Sinh 9 bài 16: ADN và bản chất của gen Giải VBT Sinh 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN Giải VBT Sinh 9 bài 18: Prôtêin Giải VBT Sinh 9 bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 4: Biến dị Giải VBT Sinh 9 bài 21: Đột biến gen Giải VBT Sinh 9 bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Giải VBT Sinh 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Giải VBT Sinh 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Giải VBT Sinh 9 bài 25: Thường biến Giải VBT Sinh 9 bài 26: Thực hành nhận biết một vài dạng đột biến Giải VBT Sinh 9 bài 27: Thực hành quan sát thường biến Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 5: Di truyền học người Giải VBT Sinh 9 bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người Giải VBT Sinh 9 bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người Giải VBT Sinh 9 bài 30: Di truyền học với con người Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 6: Ứng dụng di truyền Giải VBT Sinh 9 bài 31: Công nghệ tế bào Giải VBT Sinh 9 bài 32: Công nghệ gen Giải VBT Sinh 9 bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống Giải VBT Sinh 9 bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Giải VBT Sinh 9 bài 35: Ưu thế lai Giải VBT Sinh 9 bài 36: Các phương pháp chọn lọc Giải VBT Sinh 9 bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam Giải VBT Sinh 9 bài 38: Thực hành tập dượt thao tác giao phấn Giải VBT Sinh 9 bài 39: Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng Giải VBT Sinh 9 bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị Sinh Vật và Môi Trường Giải vở bài tập sinh học 9 Chương 1: Sinh vật và môi trường Giải VBT Sinh 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái Giải VBT Sinh 9 bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Giải VBT Sinh 9 bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật Giải VBT Sinh 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật Giải VBT Sinh 9 bài 45-46: Thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Giải vở bài tập sinh 9 Chương 2: Hệ sinh thái Giải VBT Sinh 9 bài 47: Quần thể sinh vật Giải VBT Sinh 9 bài 48: Quần thể người Giải VBT Sinh 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật Giải VBT Sinh 9 bài 50: Hệ sinh thái Giải VBT Sinh 9 bài 51-52: Thực hành hệ sinh thái Giải vở bài tập sinh 9 Chương 3: Con người. Dân số và môi trường Giải VBT Sinh 9 bài 53: Tác động của con người đối với môi trường Giải VBT Sinh 9 bài 54: Ô nhiễm môi trường Giải VBT Sinh 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) Giải VBT Sinh 9 bài 56-57: Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương Giải vở bài tập sinh 9 chương 4 Giải VBT Sinh 9 bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Giải VBT Sinh 9 bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã Giải VBT Sinh 9 bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Giải VBT Sinh 9 bài 61: Luật bảo vệ môi trường Giải VBT Sinh 9 bài 62: Thực hành vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương Giải VBT Sinh 9 bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường Giải VBT Sinh 9 bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Giải VBT Sinh 9 bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Giải VBT Sinh 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Ngoài giải Toán 9 và Soạn văn 9, VnDoc mời các bạn tham khảo thêm lời Giải vở bài tập Sinh 9 và Giải bài tập Sinh học 9 SGK để học tốt hơn môn học này.
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
63,675
Bài viết
65,061
Thành viên
67,223
Thành viên mới nhất
huongly120

Thành viên Online

Top