Gân Achille:

Gân Achille:

A. Là gân chung của cơ bụng chân và cơ dép

B. Bám vào xương sên

C. Có cả 2 đặc điểm trên

D. Không có 2 đặc điểm trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Gân Achille:

Bạn đang xem: Gân Achille: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP